„Clavis Coeli 2023” XVIII vargonų ir sakralinės muzikos festivalis

Liepos 30 d.

11:00 (po šv. Mišių) Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierienės bažnyčioje.

12:45 (po šv. Mišių) Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje.

18:45 (po šv. Mišių) Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje.

Rugpjūčio 6 d.

11:00 (po šv. Mišių) Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčioje.

18:45 (šv. Mišių metu) Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje.

Virginija Survilaitė (vargonai), Daiva Gudelevičiūtė (altas), Linas Drąsutis (baritonas), Gabrielė Ašmontaitė-Bačkuvienė (arfa), Julita Puidokė (fleita), Milda Baronaitė-Gudeikienė (sopranas).