Atminimo akmuo Hiršui Kalmanavičiui

Atminimo akmenys – tai šaligatviuose ar gatvių grindiniuose montuojamos atminimo lentelės, skirtos įamžinti nacionalsocializmo aukas. Šie akmenys įrengiami prie buvusių namų, mokymosi įstaigų ar darbo vietų, taip primenant, kad Holokausto metu nukentėjo arba žuvo konkretūs žmonės, kūrę vietos bendruomenes.
Šiuo metu yra įmontuota beveik 70 000 tokių atminties ženklų, kartu jie sudaro didžiausią pasaulyje memorialinį muziejų po atviru dangumi.
Hiršas Kalmanavičius gimė 1887 m. Alytuje, mokėsi žydų pradinėje mokykloje. Vėliau išvyko į Vilnių tęsti mokslų. Pirmojo pasaulinio karo metu, kaip ir dauguma pasienio gubernijų žydų, caro įsakymu buvo deportuotas į Rusijos gilumą.
1921 m. Hiršas Kalmanavičius grįžo į Alytų. Nuo pat grįžimo iki 1940 m. Hiršas dirbo Alytaus žydų vidurinėje mokykloje. Vėliau ši mokykla pavadinta Alytaus žydų privatine progimnazija. Mokykla keletą kartų keitė savo adresą, ne visi jie žinomi, tačiau kai 1922 m. Hiršas Kalmanavičius pradėjo joje mokytojauti, mokykla buvo įsikūrusi Užuolankos g. 22 (dabar Užuolankos g. 30).
Manoma, jog buvo nužudytas Antrojo pasaulinio karo metu.