Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas saugo Katros, Ūlos ir Grūdos upių vandenskyroje plytinčią didžiausią šalies aukštapelkę su reliktiniais ežerėliais ir salomis, didelius žemapelkių plotus, europinės reikšmės žemynines kopas bei apypelkio miškus. Čepkelių rezervatas – tai didžiausia natūralios gamtos teritorija Lietuvoje, savita augalijos mozaika, kurtinių, gervių, tetervinų ir kitų retų gyvūnų, augalų bei grybų rūšių buveinės, netrikdomos žmogaus veiklos. Abi saugomos teritorijos yra įtrauktos į europinės reikšmės „Natura 2000“ teritorijų tinklą. 2011 m. Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas kartu su Dzūkijos nacionaliniu parku taip pat tapo vieninteliu Lietuvoje PAN parku – saugoma teritorija, kurioje natūralios gamtos išsaugojimas derinamas su gamtiniu turizmu.