Miroslavo parapija įkurta 1744 m. 1763 m. Miroslave buvo pastatyta medinė bažnyčia ir marijonų vienuolynas. 1835 m. ji sudegė, vietoj jos buvo pastatyta laikina, o 1847 m. – nauja mūrinė bažnyčia ir vienuolyno rūmai. Čia marijonai įsteigė mokyklą. 1864 m. vienuolynas uždarytas, kunigas marijonas Vincentas Grincevičius už išeinančiųjų į 1863 m. sukilimą prisaikdinimą ištremtas į Sibirą. 1914 m., Pirmojo pasaulinio karo metu, atsitraukdami Rusijos kareiviai bažnyčią susprogdino. 1917 m. parengtas jos atstatymo projektas, o 1918 m. pradėti statybos darbai. Bažnyčia baigta statyti 1929 m. Ji grakščių proporcijų, dvibokštė, vienos navos, halinė, lotyniško kryžiaus plano. Bažnyčioje yra penki orderinių formų altoriai. 2006 m. pastatyti vargonai.