Lietuvos partizano Albino Kisieliausko-Karvelio kovos ir žūties vieta

Šioje vietoje 1945-11-11 kautynėse su NKVD kariuomenės daliniu žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo grupės partizanų vadas Albinas Kisieliauskas-Karvelis, g. 1916 m. Murgų k., dab. Lazdijų r.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29559