Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Bajoriškės k.)

Šioje vietoje buvusiame bunkeryje neaiškiomis aplinkybėmis (tikėtina, pagal kai kuriuos šaltinius, MGB provokacija) 1951-10-09 žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės, Mindaugo tėvūnijos partizanai: Jonas Balutis-Girėnas, g. 1928 m, Prygos k., dab. Lazdijų r., Vytautas Blažonis-Spindulys, g. 1930 m. Mikyčių k., dab. Lazdijų r., Vladas Liesionis-Jovaras, g. 1930 m, Mikyčių k., Antanas Motiejūnas-Stipruolis, g. 1934 m. Ežerėlių k., dab. Lazdijų r.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29557