Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Ginčionių k.)

Šioje vietoje yra du paminklai. Vienas- Ginčionių kaimo partizanams žuvusiems už Lietuvos laisvę, antras paminklas skirtas Jono Kukučionio Bastūno atminimui.

Ginčionių kaime (Pagal Klajūno 1950 metų parodymus MGB) 1946-1948 metais buvo  karininko Juozapavičiaus grupės partizanų diemedžio bunkeris pas Kavaliauskienę. 1951    m. kovo 14 d. Ginčionių kaime, bunkeryje, žuvo Jaunutis – Bronius Kavaliauskas, g. 1929 m. Ginčionių k.

Nuotrauka iš leidinio „Laisvės kovų pėdsakais”  LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 4 (181) file:///C:/Users/Tic/AppData/Local/Temp/LK20184.pdf

Informacija iš Broniaus Kašelionio knygos „DAINAVOS PARTIZANAI Šarūno rinktinė dokumentai ir prisiminimai”