Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Mangaroto k.)

MGB iš agentų Eglės ir Silno gavo pranešimus, kad Živulciškės miške, Alytaus ir Lazdijų aps. sandūroje slapstosi Juozapavičiaus grupės partizanai, gali būti Šarūno rinktinės štabas. MGB Lazdijų skyriaus viršininkas mjr. Aleksejevas ir MGB 2-N skyriaus viršininko pavaduotojas mjr. Lebedevas kartu su MGB Alytaus ir Varėnos aps. skyrių viršininkais sudarė operacijos šių trijų apskričių sandūroje planą. 1949-04-23 kautynėse su čekistine kariuomene žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės A. Juozapavičiaus tėvūnijos partizanai: būrio vadas Juozas Klibaras (Klibaravičius)-Gervė, g. 1925 m. Krikštonių k., Seirijų vlsč., dab. Noragėlių sen., Juozas Kasiulionis-Kranklys, g. 1922 m., Gudonių k., Seirijų vlsč., Bolius Liesionis-Jazminas, g. 1926 m., Drapalių k., dab. Druskininkų sav., Juozas Stravinskas-Sukilėlis, g. Merkinėje (Spyrių k. ?). Paminklą sukūrė, savo lėšomis pastatė Bronius Kašelionis, Krikštonių k., kalvis – Juozas Varnelis, Veisiejų k.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29580