Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Taikūnų k.)

Veisiejų regioniniame parke, Taikūnų k., prie Vilkaičio ežero yra valstybės saugoma Taikūnų pušis. Įspūdinga pušis ženkliai pakrypusi link nutiesto į vandenį tiltelio. Medis rodyklėmis nepažymėtas. Ant jo kamieno pritvirtintas medinis kryžius su skardiniu pjaustytu stogeliu. Šalia pušies įkastas kuklus, tamsaus medžio stogastulpis dvišlaičiu stogeliu. Jis pastatytas pagerbiant čia buvusiame bunkeryje (apie 3 m nuo pušies) žuvusių Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos būrio partizanų atminimą. Lentelėje įrašyta: „Partizanų Antano Valionio–Paparčio ir Albino Sakalausko–Audros žuvimo vieta. 1949.02.17“.Iš bunkerio išlikusi tik užslinkusi 2,8 m ilgio 2 m pločio duobė. Jos dugne auga beržai.