Paveisininkų piliakalnis su gyvenviete

Piliakalnis įrengtas Veisiejo ežero pusiasalyje esančios atskiros kalvos viršūnėje. Kalvą juosia ežeras ir pelkė, čia matyti piliakalnio viršutinė, gynybinė ir apatinė gyvenvietės dalys, vaizdas į ežerą ir kitą krantą. Archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad kalvoje, prieš įrengiant piliakalnį, buvo degintinis kapinynas. Pylimas supiltas per 2 kartus. Pirmas pylimas buvo 1,6 m aukščio, viršuje grįstas akmenimis. Paaukštintas pylimas išorėje sutvirtintas moliu, akmenimis.