Ratnyčios Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčia

Šią lietuviškojo gotikos stiliaus Šventojo Apaštalo Baltramiejaus bažnyčią dar 1650 m. įrengė didikas Kazimieras Leonas Sapiega. Tuo metu šie maldos namai buvo Merkinės filija – vadinamoji bažnyčia be parapijos. Maldos namai buvo pavadinti vieno iš dvylikos apaštalų, minimų Naujajame Testamente, vardu.

1676 m. Mykolas Pacas čia pastatė dar vieną bažnyčią, o 1762 m. šioje vietoje iškilo dar vieni maldos namai – mediniai. Deja nei šios, nei originalioji Šventojo Apaštalo Baltramiejaus mūsų dienų nesulaukė. Tiesa, 1910 m. kunigo Pranciškaus Bernoto rūpesčiu ir parapijiečių bei geradarių aukomis Šventojo Apaštalo Baltramiejaus bažnyčia buvo atstatyta, prikelta antram gyvenimui ir atverta tikinčiųjų bendruomenei.