Susprogdintas Varėnės tiltas

Olita – Orany geležinkelis už Artilerijos stoties kirto Varėnės upę (šaltiniuose vadinamą Oranka) upę, todėl per ją 1894 m. pastatytas apie 21 m ilgio tiltas. Kaip ir tiltą per Merkį, 1915 m. besitraukianti caro kariuomenė tiltą per Varėnę susprogdino, tačiau atėjusi kaizerio kariuomenė greitai jį atstatė. Medinės tarpinės atramos liekanas buvusio geležinkelio tilto per Varėnę vietoje galima pamatyti ir dabar – einant pėsčiųjų tiltelių buvusio tilto vietoje aiškiai matyti mediniai poliai. 1915 m. lapkričio 25 d., užbaigus tilto per Nemuną atstatymą Alytuje, visas geležinkelio ruožas iki Varėnos vėl pradėtas eksploatuoti.