Valkininkų turgaus aikštė

Mokslininkų teigimu, Valkininkai yra vienas ryškiausių lietuvių liaudies medinės architektūros urbanistinių kompleksų. Valkininkų planas archajiškas, reliktinis ir autentiškas. Savo akimis pamatysite, kad tai primena Vilniaus Rotušės aikštės planą. Aikštę puošia Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Stovėdami ant akmeninio grindinio, apsupto medinių trobelių, galite nukeliauti į XVI amžių, kai aikštė dar tik pradėjo formuotis.