Verstaminų IV piliakalnis

Piliakalnis dar žinomas Koplyčkalnio vardu. Piliakalnis įrengtas 1,3 km į rytus nuo pirmojo Verstaminų piliakalnio. Aikštelė keturkampė, pailga šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, 45×25 m dydžio, 2 m žemesne rytine dalimi, 1 m aukštesniais galais. Šlaitai statūs, 20 m aukščio.