Žuvinto biosferos rezervatas

Žuvinto biosferos rezervatas – seniausia saugoma Lietuvos teritorija, įsteigta 1937 m. 2011 m. Žuvinto biosferos rezervatas įtrauktas į Pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą. Biosferos rezervatas yra „Natura 2000“ teritorija, įrašytas į Pelkių bei seklių vandenų (Ramsaro) konvencijos saugomų teritorijų sąrašą. Rezervato lankytojų centre susipažinsite su šio rezervato gamtos vertybėmis, jų apsauga. Teleskopais ir žiūronais galima stebėti paukščius nuo apžvalgos bokšto, šalia, Žuvinto ežero pakrantėje, yra mokomasis pažintinis takas su paukščių stebėjimo bokšteliu.