Dom Antanasa Žmuidzinavičiusa

Jeden z najznakomitszych litewskich artystów XX w., wspaniały mistrz pejzażu, piewca litewskiego krajobrazu Antanas Žmuidzinavičius urodził się w 1876 r. w Serejach (lit. Seirijai). W miejscu, gdzie dawniej stał jego dom rodzinny, dziś leży kamień pamiątkowy. Informuje on turystów o stojącym tu dawniej budynku i sławnym artyście, który w nim mieszkał.