M.K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos: 1.„Bičiulystė“, 1906-1907 m. 2. Sonata (Jūros sonata. Allegro) 1908 m.

M. K. Čiurlionio paveikslas „Bičiulystėje“ nutapytas ir padovanotas Bronislavai Volmanienei kaip bičiulystės ženklas. Pagrindinis prasminis šios tapybinės alegorijos akcentas yra šviesos kamuolys. Jį laikanti būtybė kažkuo primena egiptietiškas skulptūrėles, o ypač – plačiai žinomą Nefertitės atvaizdą.

„Jūros sonatoje“ Allegro kūrinyje vyrauja judėjimas: putoja jūros purslai, skraido žuvėdra, plaukioja žuvelės, pučia vėjas, linguoja medeliai, banguoja jūra, atidengdama kranto akmenėlius ir gintarėlius. Jūros bangos kaip ir kranto kopos – visi stiebiasi aukštyn, tarsi siekdamos saulės, apdovanosiančios vilnis žėrėjimu, kopas – gyvybe.