M.K. Reprodukcje obrazów Čiurlionisa: 1. „Przyjaźń”, 1906–1907 r. 2. "Sonata morska. Allegro, 1907

Obraz M. K. Čiurlionisa pt. „Przyjaźń” został namalowany i podarowany Bronislavie Volmanienė jako symbol przyjaźni. Podstawowym znaczeniowym akcentem tej malarskiej alegorii jest kula światła. Trzymająca ją istota w pewien sposób przypomina egipskie figurki, a w szczególności szeroko znaną postać Nefretete.

W „Morskiej sonacie” Allegro dominuje ruch – pieni się morska piana, lata rybitwa, pływają ryby, wieje wiatr, drzewa słaniają się, a morze faluje, odkrywając przybrzeżne kamyki i bursztyny. Morskie fale, tak jak wydmy na brzegu, pną się ku górze, jakby sięgając słońca obdarowującego fale blaskiem, a wydmy – życiem.