Fragmenty zespołu pałacowego w Wiejsejach

Początki dworu w Wiejsejach sięgają 1501 roku, kiedy to wielki książę litewski Aleksander podarował te ziemie Glińskim, a w roku 1613 właścicielami dworu w Wejsejach zostali Radziwiłłowie.

Zespół pałacowy, którego fragmenty zachowały się do dnia dzisiejszego, tworzył wielki hetman litewski Michał Józef Massalski. Po jego śmierci właściciele dworu zmieniali się, aż do czasu pierwszej wojny światowej, kiedy to większa część dworu została opuszczona i zaczęła popadać w ruinę.

Do dnia dzisiejszego zachował się jednak urządzony tuż przy pałacu park, który aktualnie przyciąga  gości. To jeden ze starszych parków na terytorium Litwy. Park zdobi krąg wysokich lip i wysoki na 30 metrów wiejsejski jesion, mający 5,1 metra w obwodzie. W 1998 roku w parku postawiono pomnik twórcy międzynarodowego języka esperanto – Ludwka Zamenhofa.

W jedynym zachowanym z kompleksu pałacowego budynku od 2014 roku swoją siedzibę ma dyrekcja oraz Centrum Turystyczne Wiejsejskiego Parku Regionalnego.